A proclínics disposem d’un ampli ventall de tècniques terapèutiques per afavorir la recuperació dels nostres pacients. Segons l’avaluació per part del terapeuta i utilitzant un raonament clínic escollim la opció que creiem més favorable i oportuna en cada cas.

TERÀPIA MANUAL

CONTEMPORÀNIA

La teràpia manual inclou diverses tècniques de tractament dirigides a millorar les disfuncions articulars, neurals i musculars. Algunes de les tècniques més utilitzades són les mobilitzacions i manipulacions articulars.
A Proclínics estem formats en els conceptes més moderns i que disposen de més evidència científica com el Concepte Mulligan, el Mètode McKenzie o el Concepte Maitland.

NEURODINÀMICA

Actualment se sap que els nervis també poden ser font de dolor. Aquests poden quedar atrapats en diferents punts del seu recorregut donant lloc a símptomes com dolor, postures antiàlgiques o alteració del moviment. La neurodinàmica és l’aplicació de mobilitzacions del sistema nerviós per tal de restaurar el moviment fisiològic del nervi en relació a les estructures que l’envolten així com normalitzar els processos intraneurals.

ESTIRAMENTS ANALÍTCS

Els estiraments terapèutics analítics busquen col·locar un múscul concret en una posició d’elongació per produir efectes beneficiosos en el pacient.
Els principals objectius són allargar grups musculars, incrementar la flexibilitat d’estructures musculars o articulars, augmentar el rang de moviment, rebaixar el to muscular i inhibir punts gallet.

TRACTAMENT DELS PUNTS GALLET MIOFASCIALS

Els punts gallet miofascials són descrits com una zona hiperirritable localitzada en una banda tensa d’un múscul esquelètic, equiparables a la popular contractura muscular. Solen donar dolor referit a zones més o menys llunyanes així com alteracions motores, sensitives i autonòmiques donant lloc al que es coneix com a síndrome de dolor miofascial. El tractament conservador inclou diferents tècniques de tractament com: la compressió isquèmica, el massatge d’estirament local, l’spray & stretch, el massatge de la fàscia superficial…

MASSOTERÀPIA

La massoteràpia és l’aplicació del massatge amb finalitats terapèutiques. Engloba diverses modalitats de massatge com el massatge esportiu, l’alliberació miofascial, el massatge transvers profund o el criomassatge. Tot i que se sol relacionar al fisioterapeuta amb el massatge, cal aclarir que aquesta és només una de les tècniques de les que disposem que quan s’aplica amb criteri pot ser molt efectiva.

TÈCNIQUES INSTRUMENTALS

PUNCIÓ SECA

La punció seca és una tècnica invasiva pel tractament dels punts gallet miofascials. Per realitzar la punció s’utilitza una agulla fina similar a les d’acupuntura. S’anomena “seca” ja que no s’injecta cap substància dins el múscul sinó que és la pròpia acció mecànica de l’agulla la que produeix els efectes terapèutics. Quan aquesta tècnica està indicada els resultats poden ser immediats aconseguint una important reducció del dolor i/o millora del moviment.

FIBRÒLISI DICUTÀNIA

La fibròlisi diacutània és una tècnica instrumental que pretén eliminar les adherències que hi poden haver en el teixit miofascial. S’utilitzen uns ganxos especials que s’apliquen a través de la pell però sense traspassar-la, fet que permet arribar a nivells més profunds que serien inaccessibles amb les mans. A part dels efectes mecànics de ruptura d’adherències i fibrosis també se li atribueixen efectes circulatoris, reflexes i metabòlics.

EXERCICI TERAPÈUTIC

POTENCIACIÓ

Aquest tipus d’exercici va encarat a enfortir o activar un determinat grup muscular per tal de reequilibrar l’alteració del moviment que pot estar perpetuant el dolor o fins i tot en ocasions esdevenir el seu origen

CONTROL MOTOR

Aquests exercicis no busquen enfortir un múscul sinó millorar la qualitat dels moviments. Per dur a terme un moviment correcte i indolor no només és important la contracció d’un determinat múscul sinó també en quin moment, amb quin ordre i intensitat ho fa. Els exercicis de control motor són doncs exercicis més específics que busquen revertir l’alteració del moviment i tenir una influència última en el dolor del pacient.

AUTOMOBILITZACIÓ

Aquests conformen la continuació directe del tractament realitzat a la clínica. És possible que durant la sessió de tractament s’hagi comprovat una determinada mobilització articular o neural és beneficiosa per l’afectació que presenta el pacient. Sempre que es pugui s’adapten aquestes tècniques per tal que les pugui fer el propi pacient a casa seva donant lloc a una recuperació més ràpida i una menor taxa de recidives.

POLITJA ISOINERCIAL

Permet emfatitzar el treball excèntric en tots els grups musculars. És molt eficaç en la prevenció i recuperació de lesions musculars i tendinoses ja que permet el treball tan en baixa com en alta càrrega, fet que ens permet una progressió progressiva en la recuperació

PLATAFORMA VIBRATÒRIA

La vibració que produeixen aquestes plataformes provoca una major estimulació muscular i propioceptiva proporcionant un treball més intens i més eficient. Molts dels exercicis convencionals es poden realitzar sobre la plataforma vibratòria aconseguint els efectes extres de la vibració. Tot i que també s’utilitza en altres camps, és especialment útil en rehabilitació ja que accelera la recuperació. A més, també proporciona efectes positius sobre la densitat òssia ajudant a prevenir l’osteoporosis.

EMBENATS

Mc CONNELL

Aquest embenat es basa en la influència de la postura en activitats dinàmiques com a factor causant de símptomes. Les tècniques d’embenat busquen descarregar els teixits tous per disminuir el dolor i restaurar la funció. Quan està indicat pot donar una reducció o eliminació immediata del dolor. Les aplicacions dirigides al síndrome femoropatel·lar (genoll) i a la inestabilitat d’espatlla estan àmpliament recolzades per l’evidència científica.

FUNCIONAL

L’embenat funcional s’utilitza per protegir determinades estructures musculotendinoses o capsulolligmentoses de possibles traumatismes. S’utilitzen sobretot en lesions agudes i permeten conservar la funcionalitat del pacient sense patir dolor ni posar en compromís l’estructura lesionada donant lloc a una millor recuperació. Aquests embenats limiten la mobilitat articular en una direcció determinada deixant la resta lliures. L’aplicació més freqüent és al turmell quan s’ha produït un esquinç: la seva aplicació permet un manteniment de la funció sense comprometre la recuperació de la lesió.

NEUROMUSCULAR

Aquest tipus d’embenat és força recent en el món de la fisioteràpia. La seva aplicació és molt estesa en l’àmbit esportiu; són les “tires de colors” tan presents en aquest món. És una tècnica en desenvolupament a la que se li atribueixen els següents efectes: normalització de la funció muscular equilibrant el to muscular i millorant el control motor, millora de la circulació sanguínia i limfàtica, reducció del dolor i correcció de l’alineament articular.

ELECTROTERÀPIA

DIATÈRMIA- HIPERTÈRMIA

Aquesta innovadora tecnologia provoca l’escalfament local dels teixits mitjançant una emissió electromagnètica. Provoca una reactivació dels processos metabòlics, generant una vasodilatació intensiva, un augment de la circulació sanguínia i de l’oxigenació tissular, analgèsia, disminució de la contractura muscular i reabsorció de l’edema. Tot això provoca una acceleració de la regeneració dels teixits fet que fa que sigui àmpliament utilitzada l’esport d’elit. Aquesta tecnologia és també coneguda com a Tecarteràpia o amb el nom comercial Indiba.

ONES DE XOC

Són ones acústiques d’alta energia que es transmeten mitjançant un capçal a diferents teixits corporals. Aquests ones en entrar en contacte amb el cos provoquen tant efectes mecànics com biològics. Els principals efectes són analgèsics, antiinflamatoris, augment de la vascularització i fragmentació de les calcificacions. S’utilitzen sobretot en lesions del teixit connectiu com tendinopaties, fascitis plantar i epicondilitis.

ELECTRÒLISI PERCUTÀNIA

Aquesta tècnica consisteix en l’aplicació d’una corrent galvànica indolora a través d’una agulla d’acupuntura. Això provoca una resposta inflamatòria controlada i localitzada dins el teixit que permet la regeneració de les parts toves. Està indicat sobretot en lesions del tendó, escurçant de manera important el procés de recuperació.

ELECTROTERÀPIA CLÀSSICA

Inclou l’estimulació nerviosa transcutània utilitzades amb finalitats analgèsiques, aparell tradicionalment conegut com a TENS. També inclou l’electroestimulació muscular que mitjançant impulsos elèctrics permeten estimular músculs de forma artificial. Això és útil pel reentrenament de musculatura que per una lesió, disfunció o cirurgia s’ha vist afectada.

ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA

ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÈTICA

L’utilització de l’ecògraf en fisioteràpia és molt recent però té un gran potencial. Permet objectivar no només els trastorns morfològics sinó també funcionals, aspecte de gran rellevància en fisioteràpia. Així doncs, aquesta eina complementa el diagnòstic fisioterapèutic convencional i dóna informació útil sobre el pronòstic de la lesió.

2017 · Tots els drets reservats / +34 972 494720 - C. Canigó 16, Celrà GI / Xarxes socials: proclinics.cat