Biomecànica i anàlisi del moviment

ESTUDI DE LA PETJADA

L’estudi biomecànic de la petjada explora mitjançant diferents sistemes i tecnologies, la posició especialment dels peus durant en estàtic i en moviment. També s’analitza el comportament dels genolls, cadera i columna i detectar les causes biomecàniques que puguin originar el problema del pacient.

Amb els resultats de l’estudi es fa un diagnòstic per aplicar els tractaments més adequats, com una elaboració de un pla d’exercicis específics o unes plantilles.

BIOMECÀNICA DE LA CARRERA

Un 70% dels corredors es lesionen de diferents entitats patològiques durant el transcurs d’un any. Per intentar pal·liar aquest fet, es realitza un estudi biomecànic de l’atleta a fi de identificar aquelles variables que el porten a lesionar-se. Es fa mitjançant un estudi amb captadors en 3D així com amb sistemes que ens permeten obtenir  paràmetres espai-temporals i que ens faciliten la comparació i anàlisi de dades. També ens serveix per detectar aquells valors que poden canviar amb l’objectiu millorar el rendiment.  Una vegada fet l’estudi, s’avalua i es crea un informe amb els suggeriments i les accions a dur a terme per a la millora.

BIOMECÀNICA DEL CICLISME

Es realitza un estudi biomecànic del ciclista a fi de identificar aquelles variables que el porten a lesionar-se. Es fa mitjançant un estudi amb captadors en 3D així com amb sistemes que ens permeten obtenir  paràmetres espai-temporals i que ens faciliten la comparació i anàlisi de dades. També ens serveix per detectar aquells valors que poden canviar amb l’objectiu millorar el rendiment.  Una vegada fet l’estudi, s’avalua i es crea un informe amb els suggeriments i les accions a dur a terme per a la millora.